A bernáthfalvi Bernáth család története.

 

A Bernáthfalvi Bernáth család Abaúj- Torna vármegyéből származó család, melynek előbbi neve Gechei, Bernáld, majd Bernaldfalusi volt.

 

Nevet adott a megye Bernáthfalva helységének, melyről viszont később a család vette előnevét.

 

A család Vid-től származik, aki a Gutkeled nemzetségből való volt. A Gutkeled nemzetség századokon át vezérlő férfiakat, sőt fejedelmeket is adott hazánknak.

 

Vid, akit Salamon király a nem többi tagjai felett kitüntetett, 1055-ben már Bács vármegye ispánja volt. 1074-ben a Mogyoródnál vívott csatában elesett. Innét száz évig semmi írásos nyomát nem találtuk a családnak.

 

Az ősrégi Gechei család, melytől a Mindszenti és a Csanyi család is származik, a XVII. századig élt.

 

 

Bernáthfalva

 

Gechei Urozlán (Oroszlán) fiai közül, egyiknek Bernáld nevű utóda volt, ki birtokának a Bernaldfalu és utódainak a Bernaldfalusi nevet adta.

 

1563.október.3.-án Bernáth András fiai: Bereczk, János, István és Lukács új adományt nyertek Bernátfalvára, melynek már őseik is birtokában voltak, és új címert. Az adományozottak atyja Bernáth Andrástól és testvére Ferencztől származott és szaporodott el a család.

 

 

Bernáthfalva pecsétje

 

 

Bernáthfalva és Gecse katonai felmérési térképeken (1782, 1820, 1875)

 

Bernáth birtokok

 

Kiterjedt nagy birtokossá vált: Abaúj, Baranya, Bereg, Bihar, Borsod, Heves, Nyitra, Pest, Szabolcs, Szatmár, Ung, Vas, Zemplén, Zala, Tolna vármegyékben.

 

A magyar nemzet kitűnő emberei. (1860-as évek.)

 

Hajnald Lajos, Kisfaludy Sándor, Eötvös József, Komáromy György, Vörösmarty Mihály, Bernáth Zsigmond, Teleki László, Hajnik Pál, Deák Ferenc, Jókai Mór, Apponyi György, Kazinczy Gábor, Scitovsky János, Majláth György, Széchényi István, Nyáry Pál, Vay Miklós, Tisza Kálmán, Bartal György, Csáky László, Szalay László, Dessewffy Marcell.