Bernáth Aurél (1895-1982)

 

Festõmûvész, grafikus, mûvészpedagógus, mûvészeti író. Édesapja Bernáth Béla ügyvéd,édesanyja Roboz Atala.

 

Rippl-Rónai Ödön tanácsára kezdett el a festészettel foglalkozni, akivel Kaposvárott ismerkedett meg. Majd Nagybányán tanult tovább. 1921-26-ig Bécsben tartózkodik, ahol expresszionista és absztrakt stílusban kezdett festeni. A 1930-as években visszatért a Nagybányai festõiskola tradícióihoz. 1926-ban a Képzõmûvészek Új Társasága csoport tagja lett. Az 1930-as években a Gresham-kör szellemi vezére volt. 1945-ben a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola tanára lett.

 

A festészet mellett, grafikai, falképfestõi és írói munkássága is jelentõs.

 

Kiemelkedõ egyéniségû, klasszikus stílust képviselõ festõmûvész
volt.

 

Szülõvárosában, Marcaliban, munkássága elismeréseképpen megnyitották a Bernáth Aurél Galériát. 1995-ben megalakult a budapesti Bernáth Aurél Társaság. Célja a festõ emlékének ápolása, kiállítások rendezése.

 

 

1935