Bernáth Béla

 

Tállyai születésü országgyűlési képviselő, 1920-ban a Nemzetgyűlés korelnöke.

 

 

Bernáth Béla és Kossuth Ferenc az ország 59 Kossuth szobrának avatásán 1908 május 10-én Pécsett.

 

"Zemplén-Hegyalja" újság 1893 november 30:

 

Azon ritka alakok egyike a képviselőház tagjainak sorozatában a ki szó legteljesebb és legigazibb értelmében kiérdemelte a népképviselő nevet, mert ő csakugyan minden irányban és téren képviseli az őt megválasztott népnek minden érdekeit.

 

A mi szemünk előtt ez teszi őt naggyá, tiszteltté, a közszeretetet és ragaszkodást ez biztositja számára minden időkre. És ezen legnagyobb érdemét vetette szemére a földmivelés ügyi miniszter azon válaszában, melyet Bernáthnak a Hegyalja érdekében tartott beszédére adott.

 

Igaz, hogy Bernáth minden alkalmat megragad, hogy valami előnyt, kedvezményt a Hegyalja számára kivivhasson, mintegy élő intő jel áll ott az országházában, mely szünet nélkül figyelmezteti a törvényhozást, hogy a nemzeti közvagyonnak milliókat képviselt megsemmisült értékét segitsenek visszateremteni; utakat, módokat, eszközöket ajánl, melyeknek alkalmazásával ujabb milliók értékével növekednék a közvagyon és az emberi munkaerőben a nemzettest számára kiszámithatatlan érték lenne megmentve és visszatartva az Amerikába vándorlástól. Ő egymaga többet tesz és tett ezidáig a Hegyalja érdekében, mint a kormány és vármegye intéző férfiai együttvédekező egyletek alakitása Tokajban, Mádon, Tállyán,, azok számára az állami segély kieszközlése évről-évre: az elpusztult Tokajnak helyre állitása jórészben az ő érdeme, fáradságot áldozatot nem ismerve ő járt, kelt, kopogtatott miniszterek s befolyásosak ajtaján ezek érdekében.  Több ily képviselőt Zemplén vármegyének és bizony-bizony meg fog mozdulni a Hegyalja ügye is.