Bernáth Gedeon (1804-1878)

 

Liberális gondolkodású, kiváló szónoki képességű ember, az Érmellék ellenzéki politikájának irányítója.

 

Felesége tolcsvai Bónis Karolina. Gazdag ember, fényes háztartást vezet.

 

Bátyjának alispánná választására Nagyváradra „öt fekete méntől vont hintaján vonult be, s a pórnép kereste az utcán, hogy valamelyik
lova nem vesztette el aranypatkóját" - írja róla Dr. Barabásy István 1912.-ben.


Erős, elegáns megjelenésű, szellemes, szép ember, kitűnő lovas, híres vívó. Kiváló táncos, kitűnő zongorista és énekes. Nemcsak a társaságok, hanem a nép kedvence is.

 

 

Kiss Ernő


A szabadságharcban a nemzetőrség felállításakor a bihari, második nemzetőri század századosa. 1848. szeptember 18.-án Kiss Ernő tábornok őrnaggyá nevezik ki.

 

Biharba való visszajövetelekor Aradnál elfogják, és több hónapig van fogságban, József testvére szabadítja ki három magas rangú osztrák tiszt cseréjével.

 

Az Érmelléken népfelkelés és ahhoz tartozó seregnek parancsnoka, már mind ezredes.

 

A szabadságharc után, Érmihályfalvára költözik vissza. Egy reggel az érte
jövő katonaságot megpillantva parasztruhába öltözve sikerült elmenekülnie. Andrássy Gyula Nagyváradra Paskievits herceghez kísérteti. Lajos bátyja elintézte szabadon bocsátását, melyhez nagyban hozzájárult az osztrák és orosz tisztekkel szembeni emberséges bánásmódja, lovagiassága.

 

A szabadságharc is nagy áldozatába került. Az abszolutizmus korában teljes
ellátásban tartott egy század katonát.

 

Az ötvenes évek második felében az abszolutizmus elleni harc, a passzív ellenállás abban is megnyilvánult többek között, hogy a magyar lányok osztrák tisztekkel nem táncoltak a táncmulatságokon.

 

A Szalárdfürdőn rendezett bálon az egyik osztrák császári tiszt a Bernáth családdal rokon Ottlyk kisasszonyt kérte fel táncra. Az kosarat adott a császári tisztnek, mire a kapitány a vele táncoló ifjút elgáncsolta. Ez nem torolta meg, ismervén annak párbajban való jártasságát. De Bernáth
Gedeon a kapitány elé állott és hangosan felszólította: „Álljon félre kapitány úr, mert köpni akarok, s ha nem áll félre, leköpöm." A sértés párbajjal végződött, de utána sem békültek ki.


Amikor a hetvenes években Érmihályfalva környékén nagy hadgyakorlat volt, az egyik tábornok a Bernáth kúrián kapott szállást. Másnap a bemutatkozó látogatásra egy lovassági kardot vitt magával s felfedte magát a ház ura előtt, s kérte az egykori incidens elfelejtését. Nagyrabecsülése jeléül ajándékba adta azt a kardot, Bernáth Gedeonnak, melyet Garibaldi
elfogott poggyászából szereztek. A kard alakja régies, pengéje szépen gravírozott, egyik felén: „Viva la Republica Cisalpina", a másikon „Vivere Libero O Morire" felírással. A szabadságharc egykori őrnagya ennél kifejezõbb, értékesebb ajándékot nem is kaphatott volna.
Az érmihályfalvi református Szent Eklesia Úr Asztalának mély tiszteletére ajánlotta Bernáthfalvi Bernáth Gedeon hitvesével Tonai Bónis Karolina asszonnyal 1857 augusztus 16.