Bernáth József (1801-1860)

 

Ügyvéd, a reformkor egyik bátor alakjának tekinthető.

 

 

Tisza Lajos

 

Beöthy Ödön


Beöthy Ödönnel és Tisza Lajossal jó barátságban van. Amikor Tisza a konzervatív párt híve lesz, szakít vele.

 

Batthyány Lajos az elsõ felelős miniszterelnök személyes levélben kéri a „személyes érdekek és élesedõ pártviszályok háttérbe tételére" és kéri, hogy legyen a kibontakozás előmozdítója.

 

 

A Batthyány kormány

 

1848. március 22.-én a két párt felfüggeszti egymás elleni harcát, arra gondolva, hogy „a haza mindenek előtt".

 

Bernáth József Bihar megye állandó közcsendi bizottmányának tagja, majd az új Országgyûlés a székelyhídi választókerület „közfelkiáltással" népképviselővé választja. 1848. november 7.-én kinevezett kormánybiztos. Nagyvárad díszpolgára lett 1848. május 27.-én.

 

Tagja volt az Országgyűlés Bécsbe küldött száztagú küldöttségének.

 

A szabadságharc leverése után Pesten, majd Josefstadtban volt fogoly. Kötél általi halálra és jószágvesztésre ítélik. Halálbüntetését életfogytiglani börtönre változtatták.


Felesége Kurányi Amália és fia, Kálmán közbenjárására 1852 végén, szabadon bocsátották. Vagyonát elkobozták, és a fogság erősen megviselte egészségét. Az érmihályfalvi református templom alatti sírboltba temették el.