Bernáth Sándor (1896-1979)

 

Magyar királyi csendõrezredes. A volt csendõr kapitányság nyomozó parancsnokság parancsnokhelyettese. 


Éretségi után 1915. május 15-én önként jelentkezett és bevonult katonának. Késõbb az olasz frontra került, hol hadifogságba esett és 1921-ben került haza. 


Komáromban, majd Gyõrött szolgált, majd néhány év múlva átvették a csendõrséghez. 1944. júniusában lett ezredes. 


Az összeomlás után Németországba, majd onnan Ausztriába került, hol nehéz testi munkával kereste meg kenyerét. Késõbb feleségével, Gasselseder Ilona Irénnel együtt jobb munkát kapott és visszavonultan csendesen éltek. 


Fõszorakozása, orvosa tanácsára az úszás volt. Közben egészsége gyengült, fõleg a szíve nem tudott már rendesen mûködni. 1979. augusztus 24-én este összeesett és meghalt. A szíve felmondta a szolgálatot. Temetése Villachban, a Waldfriedhof temetõben volt.