Èrmihályfalvi Bernáth kastély 1890 körül

 

 

 

Bernáth József (1801-1860) emléktáblája a róla elnevezett református iskola falán Érmihályfalván.


ősfa, Bernáth park


Az 1997-ben megjelent "Èrmelléki Közlöny" vezércikkében, a cikk irója, visszaemléklezve 1848. március 15.-ére, felteszi a kérdést:

 

Emlékeztek e még? Igen, azt feleljük, emlékezünk, mert van, kire emlékezzünk. A szabadságharc hősei voltak, ők, a Bernáth család több tagja is, akik már a református templom kriptájában nyugszanak. Èletük, a szabadságharcban való részvételük, a családtörténeti kutatások által lett ismert, mert a történelemkönyvek nem emlitik. A szóbeli hagyomány is sokat megőrzött. Még élnek Èrmihályfalván olyanok akik emlékeznek e méltánytalanul elfeledett, elfeledtetett családra. Ez az emlékezés különösen akkor éled újjá, amikor 1947-ben a templom és az imaterem javitásakor több kriptát fedeztek fel, az egyik a Bernáth család kriptája volt. Egyik adatközlő-szemtanú szerint: "1947-47-ben az imaterem alapjának ásásakor berogyott a föld a templom mellett. Létrán másztam le és egy kicsi gyermekkoporsó fedelét felemeltem, a szemfedő lekushadt, gyönyörü kisgyermek feküdt benne, földig érő zöld ruhában. A koporsón a felirat: Bernáthfalvi Bernáth Etelka, élt 6 hónapot - 1864." A család kastélya ma is megtalálható, átalakitott formában. 1968-tól egészségügyi központ lett. Ma is kórházként működik. A mögötte ültetett park kisebb rongálásokat túlélve, ma is szépen mutat. A fiatalok már úgy tudják, hogy ez Bujanovicsok tulajdona volt. De a teljes igazság az, hogy ők csak megszerezték, az épitők azonban Bernáthok voltak, 1790-ben. Györkei Sándor nyugalmazott kovácsmester erre igy emlékszik: "A Bernáth családé volt az 1850-es évekig a Bujanovics kastély, az egyik Bernáth fiú Pesten dolgozott az 1848-as időkig, majd a forradalom leverése után az egyik Bujanovics, aki hűséges volt a császárhoz, szemet vetett az érmihályfalvi kastélyra, s kiűzték onnan a Bernáthokat." Emléküket őrzi még az úgynevezett "Bernáth-tag", mely egy határrész elnevezése a Gálospetri út és a Tarcsai út között, Èrmihályfalva határában. További adatokat, emlékeket nem találtunk Èrmihályfalván. Emléküket csak régi iratok őrzik. Szükséges újra ismertté tenni őket, mert a Bernáth család érmihályfalvi ága is, a haza szolgálatába álla 1848-49-ben, rengeteget tett a nemzet megmaradásáért. Bennük olyan példaképeket tisztelhetünk, akire méltán felnézhetünk. Talán e munkásságukért igyekeztek őket az elmúlt 154 évben elfeledtetni. Az útókor feladata, hogy az ősöket újra megismerje, s méltán magaénak vallja.