A Bernáth család rokonságban áll:

 

Arnótfalvy, Barabássi, Bánffy, Bertók, Bethlen, Bessenyey, Bika, Dancs, Dókus, Földváry, Gáty, Gechei, Gyöngyösy, Halmágyi, Ispán, Jeney, Jeszenszky, Kandó, Keövér, Kolosy, Komlósy, Kossuth, Lipcsey, Mikes, Némethy, Olchváry, Osztroluczky, Pappszász, Rozgonyi, Somogyi, Szmrecsányi, Szunyoghy, Teleki, Tibay, Tisza, Tomory, Varga, Zeyk, Terbócs, Berzeviczy, Lipthay, Fuló, Morgai, Uketyevics, Kubinyi, Bárczy, Balajthy, Vida, Csoma, Szarka, Komlósy, Szentpéteri, Szirmay, Platthy, Ragályi, Derbai, Patay, Darvas, Thassy, Radák, Vendéghi, Brezovai, Gáspár, Karner, Szemere, Kazinczy, Vladár, Tussai, Uray, roffi Borbély, Halász, Szinyey-Merse, Kémeri, Sárközy, Dobss, Csuha, Barabási, Nyárádi, Szemere, Pika, Horváth, Stépán, szbiró Rédei, lekcsei Sulyok, felsőpulyai Bük, Gálócsy, Kükümezei, Róth, Cselei, Füzy, Klein, Puky, Meczner, Bezerédy, Bónis, Budaházi, Zákány, Ujfalussy, Palágyi, Farkas, Hamvay, Kácsándi, kükümezei, Pósa, Gáéocsy, Róth, Puky, Klein, Bárczay, Cselei, Patay, Dobss, Csuha, Meczner, Barabási, Sigray, Balajthy, Gazda, Futó, Morgai, Csuzi, Fekete, Biky, Szalai, Bajnay, csicsery, Sztárnai, Deli, Plágay, Hangácsi, Boglyos, Mindszenti, Csanyi, Baxai.